O UDRUZI

Udruga HOMO (lat. "čovjek", reg. "idemo") djeluje kao neprofitna organizacija od 1991. godine. Formalno je registrirana 1994.

Udruga HOMO je neprofitna organizacija koja radi na ostvarivanju i unapređenju ljudskih prava, te razvoju demokracije i vladavine prava u RH. Prati i nadgleda dosljedno provođenje ustavno pravnih normi i njihovu usklađenost s međunarodno prihvaćenim standardima, te educira, informira i senzibilizira javnost o važnosti poštivanja ljudskih prava i građanskih sloboda. 

Udruga HOMO djeluje na cijelom području RH, a s partnerima i na području Jugoistočne i Zapadne Europe. Jedna je od osnivačica niza međunarodnih i domaćih mreža i asocijacija (Igmanska inicijativa, Asocijacija multietničkih gradova jugoistočne Europe PHILIA, ženske mreže jugoistočne Europe, Koalicije za promociju i zaštitu ljudskih prava RH, GONG, ženskih grupa: Donji Lapac, Korenica, Ličko Petrovo Selo, Sigurne kuće Istra, Forum za jednakost, Platforma 112…). Povezala je multietničke regije i Gradove: Istra – Vojvodina, Pula – Banja Luka – Budva. Udruga HOMO je dala veliki doprinos u pomoći prognanicima, izbjeglicama i povratnicima u ostvarivanju njihovih prava (statusna pitanja, sigurnost, izgradnja povjerenja, obnova kuća, kulturna suradnja) na području cijele bivše YU, a naročito u Ličko Senjskoj i Istarskoj Županiji.

Udruga HOMO je osnivač Koalicije za zaštitu i promociju ljudskih prava RH, Ženske mreže Hrvatske, Asocijacije multietničkih gradova JI Europe PHILIA, osnivač RECOM-a, Skloništa za žene žrtve nasilja SIGURNA KUĆA Istra, ženskih grupa Donji Lapac, Korenica i Ličko Petrovo Selo. Potpisnica je sporazuma o međuetničkoj toleranciji iz 2004 s gradom Pulom, Banja Lukom i Budvom. Također je inicijator i potpisnica Memoranduma o suradnji između gradova i udruženja nacionalnih manjina Banja Luka i Pula iz 2011. godine.

Predsjednica udruge i gradonačelnik grada Pule dobitnici su (Charter) povelje o multietničkoj toleranciji 2007 godine. Program koji je provodila udruga HOMO 2009. godine pod nazivom „Promocija EU vrijednosti“, proglašen je najboljim programom za tu godinu u JI Europi., a program Asocijacije multietničkih gradova jugoistočne Europe u 2006 godini je proglašen najboljim regionalnim programom povezivanja među narodima Jugoistočne EU.

POPIS GLAVNIH PROJEKATA UDRUGE HOMO (2009.- 2020.)

“Neighbourhood” – Affirmation of multiculturalism and cooperation on municipal level in countries of Western Balkans

– EU Commission Europa Aid 2008

– IPA Cross Border Cooperation HR- BiH 2007-2013

– Prekogranično povezivanje multietničkih gradova HR-BiH-Srbija i Slovenija

– Ukupan budžet EUR 299. 000,00 udio HOMO EUR 72.447,50

– Vodeći partner je HPG (Helsinški parlament građana), Banja Luka, BiH, parneri Centar za regionalizam Novi Sad, SRB, HOMO Pula, HR i Helsinki monitor, Ljubljana, – Projekt je trajao od 15.5.2009. do 15.4.2011.

„Empowering Civil Society trough Training and Establishing a Croatian Equality Forum“.

– U sklopu IPA-Transition Assistance and institutional Building Component for 2008.

– U sklopu natječaja EU Commisison National Programme for Croatia

– Glavni cilj projekta je jačanje organizacija civilnog društva kroz treninge i osnivanje Hrvatskog foruma jednakosti.

– Ukupan budžet projekta iznosi EUR 262.469,30 , od čega je HOMO-u namijenjeno EUR 74.141,12

– Vodeći partner je nevladina organizacija ERT (Equal Rights Trust) London, UK, ostali partneri HPC (hrvatski pravni centar) Zagreb i HOMO Pula.

– Projekt je započeo 24.05.2011.,  a završio 24 05.2013.

Developing capacity of csos for human rights mainstreaming / razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike”

– IPA 2012 External Actions of the European Union No 2012-01-35-010212

– Razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva za integriranje ljudskih prava u javne politike i zakonodavstvo.

– Vodeći partner HPC, Zagreb uz partnere (Centar za žene žrtve rata – ROSA, Hrvatski Crveni križ, HOMO udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda Pula, Srpski demokratski forum i Ženska soba – Centar za seksualna prava

– Ukupni budžet iznosi EUR 40.000,00, HOMO udio EUR 4.930,20

– Početak projekta 01.11.2015. do 10.05.2017.

Četverogodišnji niz projekata „Besplatna pravna pomoć u Istri”- projekti financirani od strane Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske u trajanju od 01.01.2019. – 31.12.2022.

 Više o besplatnoj pravnoj pomoći:

Udruga HOMO je od 2018 godine od strane Ministarstva pravosuđa ovlaštena za pružanje primarne besplatne pravne pomoći. U svojem pravnom timu raspolaže sa 4 pravnika (3 odvjetnika) koji stoje na raspolaganju za potencijalne korisnike primarne besplatne pravne pomoći. Svrha besplatne pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje djelotvornog ostvarenja pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima, a ostvaruje se kao primarna ili sekundarna pravna pomoć.
Korisnici pravne pomoći u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći mogu, pod određenim uvjetima, biti:
1. hrvatski državljani,
2. dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu,stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku,
3. stranci pod privremenom zaštitom,
4. stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili napuštanju Republike Hrvatske,
5. tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom.

O temi besplatne pravne pomoći više na:
https://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184
U Istarskoj županiji od nadležnih javnih tijela besplatnu pravnu pomoć možete tražiti u Uredu državne uprave u Istarskoj županiji: https://www.udu-istra.hr/index.php?bpp

Pravni tim udruge HOMO stoji Vam na raspolaganju za sva pitanja na temu besplatne pravne pomoći!!

PROJEKT IZMEĐU RODA I KRAJA – ACF FOND

Projekt „Između roda i kraja“ ima za cilj poboljšanje kvalitete rehabilitacije žrtava rodnog nasilja te podizanje stanja svijesti u području rodne ravnopravnosti u Ličko senjskoj županiji. Područje projekta odlikuje zaostajanje za nacionalnim prosjekom u gospodarsko- ekonomskom smislu što se reflektira i na domenu rodne ravnopravnosti budući da su, između ostalog, žene često i zbog financijskih razloga prisiljene trpjeti psihičko i fizičko nasilje. Kroz međužupanijsku suradnju Udruge žena „Nit“ iz Korenice kao vodećeg partnera s partnerima udrugama Pokretač iz Korenice i „HOMO“ iz Pule će se kroz razne aktivnosti kao npr.: kreativno edukativne radionice namijenjenih ženama žrtvama rodno uvjetovanog nasilja te ženama općenito na kojima će se iste upoznati s njihovim pravima te mogućnostima zaštite u slučaju trpljenja bilo kojeg oblika psihofizičkog nasilja, edukacije srednjoškolaca Ličko senjske županije o principima egalitarnosti na kojima će se povećati svijest o rodnoj ravnopravnosti te stvaranje koalicije s OCD-ovima u području ženskih prava ostvariti na području Ličko- senjske županije sljedeći rezultati projekta:
1. Podržane žrtve kršenja ljudskih prava u Ličko senjskoj županiji
2. Podržana međusektorska i unutar sektorska suradnja i sinergija u Ličko senjskoj županiji
3. Promicanje međunarodnih standarda ljudskih prava u Ličko senjskoj županiji i
4. Podržan rad i širenje rada OCD-a s građanima i lokalnim zajednicama
Kroz osnaženu suradnju s javnim organizacijama kao Županijskim timom za sprečavanje nasilja u obitelji Ličko senjske županije i Povjerenstvom za ravnopravnost spolova Ličko senjske županije na kraju projekta izradit će se i strateški dokument tj. „Akcijski plan za prevenciju nasilja nad ženama Ličko senjske županije“.
Svim navedenim će se utjecat će se na sprečavanje diskriminacijskog odnosa prema ženama te postići viši nivo zaštite žena u Ličko senjskoj županiji.
Trajanje projekta: 01.08.2022. – 31.10.2023. godine
Vrijednost projekta: 29.956,21 EUR-a
Projekt je financijski podržan kroz Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj. Projekt se ne provodi u suradnji s partnerima iz donatorskih zemalja.
Partneri na ovom projektu su Udruga žena NIT Korenica, Udruga za zaštitu ljudskih prava i građanskih sloboda “Homo” i Udruga Pokretač iz Korenice.

PREDSJEDNIŠTVO UDRUGE

  Mirjana Galo

Predsjednica

Igor Galo

Tajnik

Saša Moharić dipl.iur.

 

Potpredsjednik i voditelj pravnog tima

Pravni tim:

Odvj. Janja Maričić

Maja Fištrović dipl.iur.

Mauricio Smoković dipl.iur.

Odvj. David Salaj

Izrada internetske stranice financirana je od strane Ministarstva pravosuđa RH